Borgen Brukt Seljord - BorgenBrukt.no

Om Borgen Brukt

Vi holder til i kjelleren i det gamle kommunehuset Borgen midt i Seljord. Huset har en lang historie, og kjelleren har blant annet vært brukt til meieri, bibliotek, ungdomsklubb og samlingslokale for eldrelaget i Seljord. I tillegg huser den 2 glattceller som hadde godt belegg under Dyrskun.

Butikken ble de første årene drevet på hobbybasis av vi som bor i huset, Elisabeth og Henrik. Det startet forsiktig i 2008 med samling av porselen og besøk på loppemarkeder og andre bruktbutikker og markeder. Etter hvert ble ønsket om å få egen butikk så stort at vi flyttet fra Bergen til Seljord hvor vi fant en plass som kunne fungere både som bolig og butikk.

Snart 3 år eter åpning blir det drift på heltid av Elisabeth.